Z czym się wiąże bezpieczne pożyczanie?

Bezpieczne korzystanie z kredytów gotówkowych to bardzo ważna strategia dla utrzymania stabilności w budżecie zadłużonego gospodarstwa domowego. Z czym jednak wiąże się bezpieczne pożyczanie i jakie czynniki warto uwzględniać przy pozyskiwaniu kredytów krótkoterminowych?

Zasady bezpiecznego pożyczania

Pożyczkobiorca powinien przemyśleć stosunek kosztów obsługi zadłużenia do uzyskiwanych dochodów miesięcznych. To tzw. wskaźnik DTL oceniany bardzo precyzyjnie przez firmy pożyczkowe oraz przez banki. Kiedy wskaźnik DTL wynosi dla przykładu ponad 50% to w praktyce oznacza, że gospodarstwo domowe wydaje połowę dochodów na spłatę długów, a drugą połowę na codzienne życie. Widać wyraźnie, że taka sytuacja pogarsza możliwości dłużnika i nie daje szans na zaciągnięcie nowych zobowiązań. Wskaźnik DTL to tylko jeden z elementów analizy zdolności kredytowej. Ważna zasada bezpiecznego pożyczania to unikanie kredytów gotówkowych wyłącznie na cele konsumpcyjne. To oczywiście najpopularniejsza kategoria zadłużenia na rynku. Najlepiej tylko część kredytu przeznaczyć na konsumpcję, a resztę na inwestycje, ewentualnie środki trwałe, konkretny majątek, który przed dłuższy czas utrzymuje pewną wartość. Duże zagrożenie dla pożyczkobiorców generuje karta kredytowa. Popularny błąd to użycie karty kredytowej raz, a później długie opóźnienie w spłacie wynikające z zapominalstwa. Poza tym nie warto karty kredytowej nosić przy karcie płatniczej, bo to generuje kolejne pomyłki, np. przy standardowych płatnościach. Znacznie lepiej uwzględniać w budżecie domowym cykliczne kredyty gotówkowe niż karty kredytowe. Zawsze zamykaj zobowiązania, jeżeli spotkasz się z sytuacją ograniczenia dochodów rozporządzalnych. Nawet delikatne obniżenie pensji, problemy z pracodawcą powinny sugerować możliwie najszybsze wychodzenie z zobowiązań.

Dobra sytuacja prawna dla kredytobiorców

Przy problemach z kredytem najważniejsza zasada to ograniczenie wydatków, nawet podstawowych. Aktualnie przepisy związane z rynkiem kredytów krótkoterminowych zmieniły się na korzyść kredytobiorcy ze względu na ograniczenie kosztów pozaodsetkowych i dotyczących generowania opłat windykacyjnych. Czy korzystasz z zasad bezpiecznego pożyczania i czy masz porady dla innych kredytobiorców?

Zobacz także:  Cechy szczególne przedstawiające kredyty gotówkowe