Przykłady ofert lokat krótkoterminowych

Lokaty miesięczne w Lion’s Banku.

Lokata DESIRE PLUS w Lion’s Banku jest lokatą miesięczną z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 2,35% w skali roku. Wpłacając na lokatę nowe środki mamy takie oprocentowanie, ale jeśli nie spełnimy tego warunku bank nam to oprocentowanie obniży. Można na nią ulokować środki w wysokości od 10 000 złotych do maksymalnie 1 mln złotych. Z oferty można skorzystać po założeniu konta bankowego. Kapitalizacja ma miejsce na koniec okresu, lokata jest odnawialna automatycznie i nie ma limitu lokat jakie może założyć jeden klient. Depozyt założymy w oddziale banku lub przez internet. Utrata odsetek to konsekwencja zerwania lokaty przed terminem jej wykupu. Lokata DESIRE oferowana przez Lion’s Bank to lokata miesięczna na jaką możemy wpłacić od 10 000 złotych do 1 mln złotych. Oprocentowana jest na 2,15% w skali roku. Podobnie jak w ofercie plus tutaj również nie ma konieczności zakładania konta bankowego. Pozostałe warunki są takie sam jak w przypadku lokaty DESIRE PLUS. Lokata WELCOME ONLINE również jest lokatą miesięczną jaka znajdziemy w ofercie Lion’s Banku. Nie musimy posiadać konta bankowego ani też dobierać innych produktów bankowych, aby móc założyć depozyt. Jeden klient może założyć tylko jedną taką lokatę i co ważne nie może być on wcześniej klientem, ani Idea Banku, ani też Lion’s Banku. Lokata oprocentowana jest na 2,15% w skali roku i można na nią wpłacić od 100 000 złotych do maksymalnie 350 000 złotych.

Lokata internetowa jest lokatą miesięczną jaką znajdziemy w ofercie Plus Banku. Jest to lokata bez konta z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 1,3%w skali roku. Oprocentowanie ma charakter progresywny. Można ja założyć od kwoty minimalnej 1 000 złotych. Nie ma dodatkowych warunków jakim trzeba podołać, aby skorzystać z oferty. Kapitalizacja odsetek w przypadku tej lokaty jest roczna, a jej zerwanie pozwala na zachowanie części wypracowanych odsetek. Depozyt jest nieodnawialny i można go założyć w oddziale banku, przez internet lub telefonicznie. Można tutaj wpłacić dowolne środki, a sama oferta skierowana jest zarówno do nowych jak i obecnych klientów banku. Lokata zakładana przez plusbank24 to również oferta przygotowana przez Plus Bank. Tutaj musimy założyć konto bankowe. Depozyt można założyć na okres 14 dni, z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 1,30% w skali roku. Kwota minimalna potrzebna do uruchomienia lokaty to jedynie 1 000 złotych. Lokatę odnawialną założymy w oddziale, lub przez Internet. Zerwanie jej wcześniej niesie konsekwencje w postaci utraty zgromadzonych odsetek.