Najważniejsze formy zabezpieczenia kredytu samochodowego

Każdy kredytobiorca zastanawiający się nad pozyskaniem kredytu samochodowego powinien przeanalizować przede wszystkim kwestie zabezpieczeń. Akurat zabezpieczenia w kredycie samochodowym to stosunkowo poważna kwestia i w razie problemów ze spłatą zobowiązania bank detaliczny ma prawo odzyskać pojazd i dokonać jego sprzedaży, bez żadnych konsekwencji. W artykule poznasz kluczowe formy zabezpieczenia kredytu samochodowego wraz z krótką charakterystyką.

Na początku warto wiedzieć, że dopiero po spłacie kredytu samochodowego kredytobiorca staje się pełnoprawnym właścicielem. Dopóki obowiązują cię raty to bank detaliczny posiada wszystkie prawa do majątku. To budzi, np. konsekwencje przy opłacie polisy AC. Kredytobiorca opłaca polisę, natomiast w razie wpadek technicznych to bank detaliczny otrzymuje środki od ubezpieczyciela. Z tego powodu przy korzystaniu z kredytu samochodowego warto bardzo uważać na stan techniczny, na styl jazdy, a także na typowe kwestie serwisowe. Często zabezpieczenie kredytów samochodowych stanowi sam depozyt karty pojazdu. Należy na ten punkt szczególnie uważać, kiedy prowadzisz działalność gospodarczą, gdzie dochodzi do częstej rotacji samochodu. Oddanie karty pojazdu uniemożliwia dokonywanie transakcji sprzedaży. To w pewnym sensie ograniczenie elastyczności. Nie każdy kierowca jest bowiem zadowolony z zakupu konkretnego modelu, a przekazywanie kredytu samochodowego między zmotoryzowanymi jest popularną procedurą. Zastaw rejestrowy to prawdopodobnie najpopularniejsze zabezpieczenie kredytu samochodowego. W zastawie rejestrowym umawiasz się na to, że przy braku spłaty rat bank ma prawo sprzedaż pojazd i odzyskać zainwestowane pieniądze. Jeżeli masz takie możliwości to wykorzystaj poręczenie osoby trzeciej. To najszybsze, bardzo lubiane przez banki zabezpieczenie. Jeżeli jedna osoba nie ureguluje rat zrobi to druga, która poręczyła kredyt samochodowy.

Inna forma zabezpieczenia, charakterystyczna dla osób znajdujących się na granicy pozytywnej zdolności kredytowej to podpisanie weksla in blanco, gdzie bank może wpisać kwotę zaległości i przekazać ją do natychmiastowej egzekucji. Przy wekslach in blanco dochodzi do szybkiej windykacji, więc niektórzy kredytobiorcy muszą ten element szczególnie przemyśleć.