Kto może wziąć kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest rodzajem kredytu, który bierze się w celu zakupu mieszkania. Co w takim razie zrobić, żeby go otrzymać, a przede wszystkim, komu taki kredyt się należy i kto może się o niego starać?

Jakie warunki musi spełnić osoba, która chce złożyć wniosek o kredyt hipoteczny i mieć pewność, że go otrzyma?

Odpowiadając na to pytanie, należy wspomnieć, że głównym warunkiem wnioskowania o kredyt hipoteczny jest pełnoletność. Powinno to być oczywistą kwestią, ponieważ osoby nieletnie mają ograniczone prawa, jeśli chodzi o zaciąganie jakichkolwiek kredytów. Kredyt na zakup mieszkania może wziąć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, spełniająca określone warunki. Przede wszystkim należy przedstawić zaświadczenie o wysokości dochodów. Poza pełnoletnością to najważniejszy wymóg, jaki trzeba spełnić, aby móc starać się o kredyt hipoteczny. Zbyt niskie zarobki mogą okazać dyskwalifikujące w celu ubiegania się o kredyt na zakup mieszkania. Na podstawie tego warunku bank przeprowadza wyliczenia. Od dochodów odliczane są koszty życia i utrzymania, a mianowicie – czynsz, opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz, koszty utrzymania samochodu oraz inne codzienne, miesięczne, a nawet roczne opłaty.

Kwota kredytu hipotecznego, jaką przyzna nam bank, będzie zależeć także od liczby osób w rodzinie. Po odliczeniu wszystkich kosztów potencjalnemu kredytobiorcy musi pozostać minimalny dochód na jedną osobę w rodzinie (w większości banków ok. 300 – 600 zł miesięcznie).

Badana jest również stabilność zatrudnienia kredytobiorcy, a także liczba osób pracujących w rodzinie w celu ustalenia dokładnych dochodów.

Banki ustalają tzw. dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów kredytobiorcy; wynosi on – w zależności od banku i od sytuacji – 25-50% wynagrodzenia rodziny (co oznacza, że spłacana rata nie może być wyższa niż ten wskaźnik).

Wymogiem banków jest także udokumentowanie przez potencjalnego kredytobiorcę znacznego wkładu własnego, który zwykle wynosi 20% całkowitego kosztu mieszkania. Z tego obowiązku najczęściej są zwalniane osoby posiadające najwyższe dochody na jednego członka rodziny.

Jak kształtuje się oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Kredyty hipoteczne spłaca się najczęściej w ciągu 20-30 lat, co przyczynia się do tego, że banki mają z tego tytułu stabilny dochód i dzięki temu mogą obniżyć oprocentowanie kredytu. Należy zwrócić uwagę na to, że jeżeli teraz kredyt hipoteczny ma niskie oprocentowanie, to za kilka lat oprocentowanie może być już wyższe. W przypadku kredytów hipotecznych niektóre banki stosują różne stopy procentowe. Raty odsetkowe są wyliczane w inny sposób niż w przypadku pozostałych kredytów. Przeważnie są to raty równe (suma spłacanych co miesiąc rat odsetkowych i kapitałowych jest jednakowa przez cały rok) lub malejące (co miesiąc kwota do spłaty jest niższa).

Prowizja kredytu hipotecznego jest różnicowana, ale bardzo często odbiega od standardowej stawki wynoszącej 1%, czasami przekracza nawet 2%, chociaż w niektórych bankach wynosi tylko 0,5%. Jeżeli jednak spotkamy się z tak niską prowizją, może to oznaczać, że warunki spłaty nie są zbyt korzystne dla potencjalnego kredytobiorcy. Do takich warunków można zaliczyć przyjęcie jako podstawowego założenia spłat w równych ratach co miesiąc, które obejmują zarówno kapitał, jak też odsetki, z tą różnicą, że początkowe raty są przeznaczone na spłatę odsetek (co może trwać długi czas), a dopiero pozostałe raty pokrywają dalsze zadłużenie w celu całkowitej spłaty kredytu hipotecznego.