Kredyt dla studenta nie taki straszny.

Już samo słowo „kredyt” nie kojarzy się zbyt dobrze. Owszem, kredyty pozwalają na spełnianie marzeń i podwyższanie standardów życia, ale robi się to za nie swoje pieniądze. A jak wiadomo, pożyczone pieniądze należy oddać, i to z nawiązką. Może właśnie przez tą złą renomę kredytów, również kredyt studencki nie cieszy się zbyt dużą popularnością. Mimo bardzo preferencyjnych warunków, zaledwie 2,3% studentów zaciąga tenże kredyt. Kredyt studencki jest dofinansowany przez państwo, dlatego jego oprocentowanie to zaledwie 0,875%, czyli połowa stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego, która wynosi 1,75%. Czy znajdzie się na rynku oferta kredytowa z tak niskim oprocentowaniem? Oczywiście, że nie. Warto więc spróbować i przynajmniej zorientować się o co chodzi w kredycie studenckim.

Kto dostanie kredyt?

Wymagania dla kredytobiorców są tak skonstruowane, aby mogła je spełnić jak największa liczba osób. Po pierwsze, kredyt przysługuje każdemu studentowi do 25 roku życia, bez względu na to, czy studiuje na kierunku dziennym, wieczorowym czy zaocznym, albo czy są to studia licencjackie, magisterskie czy doktoranckie. W każdym momencie nauki na uczelni wyższej można ubiegać się o tą formę wsparcia finansowego. Już nawet osoby ubiegające się o przyjęcie na studia mogą składać wnioski kredytowe w odpowiednim banku. Wystarczy tylko potwierdzić udział w rekrutacji odpowiednim zaświadczeniem. Kolejne kryterium, to kryterium dochodowe. Mówi ono o tym, że dochód przypadający na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 2500,00 zł netto. Systematycznie kwota ta jest podnoszona, aby jak największa liczba studentów mogła korzystać z kredytu studenckiego. Poza tym, jak każdy kredyt, również kredyt studencki musi zostać w jakiś sposób zabezpieczony przez kredytobiorcę. W tym celu potrzebny jest poręczyciel z dobrą historią kredytową i w miarę dobrymi zarobkami. Bank oceni jego zdolność kredytową i ustali czy może zostać poręczycielem.

Zobacz także:  Kredyt inwestycyjny

Gdy nie ma poręczyciela.

Gdy problemem jest znalezienie poręczyciela, wówczas na pomoc przychodzą dwie instytucje państwowe: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W trudnej sytuacji finansowej kredytobiorcy, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 2000,00 zł netto poręczycielem może zostać Bank Gospodarstwa Krajowego. Poręcza on kredyt w 100% w sytuacji gdy student jest pozbawiony całkowicie opieki rodzicielskiej lub był umieszczony w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub innych podobnych placówkach. 100% poręczenia uzyskaj również studenci, których dochód na członka rodziny nie przekracza 1500,00 zł netto. Natomiast w sytuacji gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2000,00 zł netto możliwe jest poręczenie w 90%. Na poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą liczyć studenci, którzy zamieszkują tereny wiejskie. Na 100% poręczenia mogą liczyć studenci u których dochód na członka rodziny nie przekracza 1000,00 zł netto.

W jakim banku?

Kredytu studenckiego nie znajdziemy w ofercie wszystkich banków. Udzielają go takie banki jak:

PKO BP, Pekao SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) lub SGB-Bank SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi). Formalności i wymagane dokumenty we wszystkich bankach są takie same. Również oprocentowanie jest na tym samym poziomie. Różnice mogą pojawiać się w opłatach dodatkowych na przykład za rozpatrzenie wniosku, albo później za przelew transzy kredytu na konto w innym banku. Dlatego przed podjęciem decyzji w którym banku złożyć wniosek kredytowy należy zapoznać się z ofertą i wybrać ta najbardziej korzystną.